02-03-2017 - Goede Doelen Actie
Succes Schoonmaak heeft een “Goede Doelen” actie gehouden onder de vaste relaties…
13-02-2017 - Een fantastisch mens is van ons heengegaan…
Nadat zijn gezondheid de laatste weken flink achteruitging is op 11 februari onze holdingdirecteur…

  
 

©2011 Succes Schoonmaak / Voorwaarden

 

Alle rechten waaronder de auteursrechten op alle teksten, fotomateriaal, beelden en geluiden op alle pagina’s vallend binnen het domein www.succesvolendam.nl berusten bij Succes Schoonmaak. Alle rechten van slogans en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.


Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Succes Schoonmaak informatie (teksten, fotomateriaal, beelden, geluiden en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.


Alle gepubliceerde informatie op deze website zijn gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.


Succes Schoonmaak behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen