23-06-2017 - Schoonmaak metrostations GVB Amsterdam naar CSU en Succes
Schoonmaak metrostations GVB Amsterdam naar CSU en Succes UDEN, 23 juni 2017 – GVB, de stadsvervoerder…
22-05-2017 - Succes Schoonmaak/VOC pakt na 7 jaar de landstitel
Na een zinderende finale hebben de handbalsters van Succes Schoonmaak/VOC na zeven jaar weer…

  
 

Succes en People

 

Zo kost onze vertaling van ons MVO-beleid naar plezierige en veilige arbeidsomstandigheden, opleidingen en doorstroommogelijkheden voor ons personeel niet alleen geld, maar levert ook op. Wij stimuleren dit doorlopend en dit leidt tot goed gemotiveerd en kwalitatief personeel, met een laag ziekteverzuim, laag verloop en een efficiënt georganiseerde schoonmaakuitvoering. Verder vinden wij het belangrijk dat onze medewerk(st)ers op structurele wijze worden gemotiveerd tot veilig en gezond werken. Het verzorgen van voorlichting en onderricht is daarbij van groot belang. Succes is daarom ook opgenomen in het Register van Erkende Leerbedrijven en kiest er voor een leerbedrijf te zijn. We bieden leerlingen en/of stagiairs praktijkervaring met grotere kansen op werk en zorgen daarbij voor deskundige begeleiding.

 

Ook mensen met een handicap en herintreders worden bij succes met open armen ontvangen. Op eenduidige wijze wordt leiding gegeven, waarbij waarden en normen voorop staan. Deze zijn daarom samengebracht in onze gedragscode en vormen de basis van hoe wij nu en in de toekomst met elkaar en met anderen willen omgaan. Kernwoorden daarbij zijn: respect voor elkaar (ongeacht afkomst, religie, leeftijd en geslacht), afspraak is afspraak, openheid in communicatie, eerlijkheid, betrouwbaarheid en professionaliteit.

 

Succes en Planet, Profit