23-06-2017 - Schoonmaak metrostations GVB Amsterdam naar CSU en Succes
Schoonmaak metrostations GVB Amsterdam naar CSU en Succes UDEN, 23 juni 2017 – GVB, de stadsvervoerder…
22-05-2017 - Succes Schoonmaak/VOC pakt na 7 jaar de landstitel
Na een zinderende finale hebben de handbalsters van Succes Schoonmaak/VOC na zeven jaar weer…

  
 

Succes en Planet

 

Onze activiteiten die gericht zijn op een minder grote milieubelasting leiden eveneens tot veel verplichtingen, maar wij gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. Binnen het ondernemingsbeleid van Succes is de zorg voor het milieu daarom een continu aandachtsveld. Conform ons milieucertificaat NEN-ISO 140001, voorkomen wij waar mogelijk dat het milieu wordt belast en worden milieurisico’s geminimaliseerd. In de dagelijkse praktijk vinden wij dit terug op allerlei fronten: onze leveranciers worden geselecteerd op hun zorg voor milieu, het aantal producten schoonmaakmiddelen waarmee we werken wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd, milieuonvriendelijke middelen worden vervangen door gelijkwaardige middelen die het milieu zo min mogelijk belasten, personeel wordt doorlopend onderricht op het juist doseren, het verbruik van reinigingsmiddelen wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd, het gebruik van microvezel zoveel mogelijk gestimuleerd, machines en stookinstallaties worden tijdig onderhouden en gekeurd, op ons hoofdkantoor wordt afval zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en wordt het energiegebruik zoveel mogelijk beperkt. Ook zijn al onze dieselauto’s voorzien van roetfilters.

 

Succes en People, Profit