23-06-2017 - Schoonmaak metrostations GVB Amsterdam naar CSU en Succes
Schoonmaak metrostations GVB Amsterdam naar CSU en Succes UDEN, 23 juni 2017 – GVB, de stadsvervoerder…
22-05-2017 - Succes Schoonmaak/VOC pakt na 7 jaar de landstitel
Na een zinderende finale hebben de handbalsters van Succes Schoonmaak/VOC na zeven jaar weer…

  
 

Provincie Utrecht kiest voor Succes Schoonmaak

28 november 2016

De Provincie Utrecht heeft onlangs een openbare Europese aanbesteding in de markt gezet voor de levering van schoonmaakdiensten voor de provinciale gebouwen. Na een deskundig en zorgvuldig uitgevoerde beoordelingsprocedure onder 8 aanbieders is geconcludeerd dat Succes Schoonmaak de economisch meest voordelige aanbieding heeft ingediend.

 

De heer Hans Goedhart (Provinciesecretaris/algemeen directeur provincie Utrecht) en de heer Nico Schokker (directeur Succes Schoonmaak) hebben op 24 november jl. hun handtekening gezet onder het meerjarige contract. Succes Schoonmaak uit Volendam start op 1 december 2016 met de schoonmaakdienstverlening voor de provincie Utrecht.

 

De provincie Utrecht kent u als het hart van Nederland, centrum van verkeer, vervoer, bedrijvigheid en cultuur. Maar als provincie is het ook een veelzijdige organisatie met een politiek bestuur en zo’n 650 ambtenaren die zich iedere dag inzetten voor een gezond milieu, een goed onderhouden wegennet, natuurbehoud, toereikende gezondheidszorg, een veelzijdig cultuuraanbod en een vitaal bedrijfsleven. De provincie vormt de bestuurlijke schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten in de provincie en heeft daarmee belangrijke taken op het gebied van coördinatie, planning en visie.

 

Het hoofdkantoor van de provincie Utrecht, het Huis voor de provincie, is gevestigd aan Archimedeslaan 6 in Utrecht. De provincie Utrecht is eigenaar en gebruiker van dit multi tenant gebouw en heeft een aantal etages verhuurd aan derden. Daarnaast maken onderdelen van de provinciale organisatie gebruik van een aantal nevenlocaties in en om Utrecht.

 

De schoonmaakmethodiek die Succes bij de provincie Utrecht gaat hanteren is “resultaatgericht”. Het resultaat van de schoonmaakwerkzaamheden is bepalend en niet de uitgevoerde handelingen. Daarnaast wordt de schoonmaak voornamelijk in de avonduren uitgevoerd en zijn wij er overdag voor enkele naloopwerkzaamheden, calamiteiten en serviceverzoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee in staat zijn de technische- en belevingskwaliteit binnen de provincie Utrecht naar een hoger niveau te brengen en hiermee de gewenste doelstellingen te realiseren.

 

Sturing vindt periodiek plaats op tactisch en strategisch niveau, leveranciersprestaties worden gemeten aan de hand van KPI’s en afspraken hierover worden vastgelegd. Duurzaamheid, flexibiliteit, optimale klantbeleving, integrale samenwerking en professionele communicatie staan hierin centraal.

 

Nico Schokker: “Succes hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de klant en ons personeel”.Met het organiseren van een “warm welkom” in Volendam heeft het personeel kennis gemaakt met onze organisatie en nemen wij hen snel op in de “Succes familie”. En met ons “welzijn+ programma” zorgen wij voor balans in werk en privé en worden medewerkers ondersteund en begeleid om hun werk optimaal uit te kunnen voeren. Met behulp van het facilitair beheersysteem Facility App’s zijn wij in staat om de gebouwgebruikers optimaal te bedienen en de klantbeleving naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast beschikt de provincie Utrecht met dit systeem over bruikbare en overzichtelijke realtime managementinformatie.

 

Wij zijn zeer verheugd dat de provincie Utrecht wederom voor Succes Schoonmaak heeft gekozen aangezien wij in het verleden het schoonmaakonderhoud in het oude provinciehuis hebben verzorgd. Wij staan dan ook in de startblokken om te beginnen en kijken met veel genoegen uit naar een plezierige en langdurige samenwerking.

 


Foto: linksonder, de heer Hans Goedhart, Provinciesecretaris/algemeen directeur provincie Utrecht, rechtsonder de heer Nico Schokker, Directeur Succes Schoonmaak, linksboven mevrouw Stéphanie de Koning – Gillissen, Coördinator soft services provincie Utrecht en rechtsboven de heer Abbas Kiran, Rayonmanager Succes Schoonmaak.

 

« terug